TEGONO

Trudno mówić o profilu wydawniczym w przypadku podmiotu, który stawia na rynku pierwsze kroki. Można jednak wspomnieć o planach i założeniach przyświecających wydawanym pozycjom. Nasze książki mają cieszyć. Mają też uczyć. Mają zdobić półkę nie tylko formą ale i treścią. 

Zaczęliśmy od serii DOBRE STRONY ŚWIATA, ale literatura „światopodglądowa” nie wyczerpuje planów wydawniczych TEGONO. W przygotowaniu, obok kolejnych publikacji przybliżających najbardziej spektakularne miejsca na świecie, są książki o profilu ekonomicznym, społecznym, a nawet pozycje czysto rozrywkowe.

Zapraszamy do lektury…